ก๊อกน้ำ มีน้ำหยด

ก๊อกน้ำยี่ห้อ Cot_ ซื้อมาใหม่
มีน้ำหยด ขณะกดปิดลงมาตรงๆ
แต่จะหยุดหยด เมื่อหมุนก้านปิดออกไปด้านข้าง (ซ้ายหรือขวา)
ไม่ทราบว่าแก้ไขอย่างไรครับ

หมายเหตุ รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต