ค่าแรงเทพื้นขัดมัน 2566 อัพเดทล่าสุด

ค่าแรงเทพื้นขัดมัน 2566

ตามข้อมูลที่ผมค้นหาได้ ค่าแรงเทพื้นขัดมัน 2566 (ปัจจุบัน) อยู่ที่ประมาณ 150 – 250 บาทต่อตารางเมตร โดยค่าแรงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นที่และขนาดของพื้นที่ที่ต้องการเทพื้น สภาพของพื้นเดิม ความหนาของพื้นที่ต้องการเท วัสดุที่ใช้ และความยากง่ายของงาน

ตัวอย่างค่าแรงเทพื้นขัดมัน 2566

  • พื้นที่ 100 ตารางเมตร ความหนา 5 เซนติเมตร วัสดุที่ใช้คือปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ คิดค่าแรงเหมารวมอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 30,000 บาท

  • พื้นที่ 50 ตารางเมตร ความหนา 10 เซนติเมตร วัสดุที่ใช้คือปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ คิดค่าแรงเหมารวมอยู่ที่ประมาณ 7,500 – 15,000 บาท

  • พื้นที่ 20 ตารางเมตร ความหนา 15 เซนติเมตร วัสดุที่ใช้คือคอนกรีตผสมเสร็จ คิดค่าแรงเหมารวมอยู่ที่ประมาณ 3,750 – 7,500 บาท

ค่าแรงเทพื้นขัดมัน 2566 อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่และช่างผู้รับเหมา แนะนำให้ติดต่อสอบถามช่างรับเหมาโดยตรง เพื่อทราบราคาที่แน่นอนและรายละเอียดอื่นๆ ของงาน

นอกจากค่าแรงแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าวัสดุ ค่าเดินทาง ค่าเช่าเครื่องมือ และค่าอื่นๆ แนะนำให้คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนตัดสินใจจ้างช่างรับเหมา

คำค้นหา:

  • https://www thaider com/homepro/272565

Leave a Reply