กู้ซื้อบ้าน ราคาซื้อขาย 2.9 ล้าน เข้า BANK ต้อง + vat อีกเปล่าครับ

กู้ซื้อบ้าน ราคาซื้อขาย 2.9 ล้าน
เข้าขอสินเชือ่ BANK ต้อง + vat อีกเปล่าครับ


5 ความคิดเห็น บนเรื่อง “กู้ซื้อบ้าน ราคาซื้อขาย 2.9 ล้าน เข้า BANK ต้อง + vat อีกเปล่าครับ

  1. ไม่ต้องบวกแล้วครับ

  2. ธนาคารประกอบกิจการธุรกิจเฉพาะพวกการเงินการลงทุน กฎหมายระบุว่าเป็นกิจการที่อยู่นอกระบบ VAT ครับ จึงไม่มี VAT

  3. ถ้ามี Vat อีกคงต้องกุมขมับกันเลยทีเดียว

  4. นั่นดิ

  5. ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่อยู่ข่าย VAT
    ประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารก็ไม่อยู่ข่าย VAT
    แต่ทั้งสองกิจการอยู่ในระบบ ภาษีธุรกิจเฉพาะ SBT แทน