…………………….ขอถามการเสียภาษีขายที่ดิน 2 กรณี

มี 2 กรณีที่สงสัยครับ  เจ้าของที่ดิน กับเจ้าของบ้านเป็นคนละคนกัน
a เป็นเจ้าของที่ดิน  b มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านในการขอปลูกสร้างครั้งแรก
จะถามว่า   1.  ถ้า a ต้องการเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องแจ้งโอนบ้านเป้นชื่อตนเอง   ก็ต้องทำเรื่องเสียภาษีโอนบ้านใช้ไหมครับ
              2. ถ้าที่ดิน+บ้านต้องการจะขาย a และ b ก็ต้องทำเรื่องโอนที่กรมที่ดิน a จะเสียภาษีขายที่ดิน b จะเสียภาษีขายบ้าน
             —-ถ้าหากขายทำแบบที่ 2. จะเสียภาษีต่อเดียวใช่ไหมครับ
             —-ถ้าหากทำแบบ 1. แล้วมาขายก็จะเสียภาษีในการโอนตัวบ้าน 2 ต่อ ใช่ไหมครับ


4 ความคิดเห็น บนเรื่อง “…………………….ขอถามการเสียภาษีขายที่ดิน 2 กรณี

  1. a+b มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ จะได้อธิบายถูก โฉนดมีชื่อ a เพียงคนเดียวถูกต้องไหมคะ

  2. โฉนดที่ดินชื่อ a คนเดียว บ้านชื่อ b คนเดียว ทั้ง 2 คนเป็นญาติห่างๆคน   ละนามสกุล  แต่ที่เป็นคนละชื่อเป็นเรื่องแต่อดีตครับ

  3. ถ้าหากขายทำแบบที่ 2. จะเสียภาษีต่อเดียวใช่ไหมครับ
    ถ้าหากทำแบบ 1. แล้วมาขายก็จะเสียภาษีในการโอนตัวบ้าน 2 ต่อ ใช่ไหมครับ

    ถูกต้องแล้วค่ะ ถ้าจะขายให้บุคคลอื่น ก็ต่างคนต่างโอนขายไปเลย แต่..การโอนขายสิ่งปลูกสร้างต้องประกาศก่อน 30 วัน ไม่มีผู้คัดค้านจึงจะโอนได้

  4. ขอบคุณมากครับ