สอบถามราคาปูกระเบื้องบันไดครับ

ผมซื้อบ้านต่อจากเพื่อน บันไดบ้านเป็นปูนยังไม่ได้มีการตกแต่งเลย ทีนี้ผมอยากปูกระเบื้องตรงบันไดเดินขึ้น-ลง จำนวน 15 ขั้น อยากทราบว่าราคาค่าปูกระเบื้อง ครับว่าเขาคิดกันยังไง

คำค้นหา:

  • ราคาปูกระเบื้องบันได
  • ค่าปูกระเบื้องบันได


2 ความคิดเห็น บนเรื่อง “สอบถามราคาปูกระเบื้องบันไดครับ

  1. ของผมก็ปูกระเบื้องบันได ช่างคิดราคาเป็นตารางเมตร ๆ ละ 230 บาทครับ

    แล้วผมก็ใส่จมูกบ้นไดและบัวเป็นกระเบื้องด้วย

  2. ถ้าเป็นบันได ช่างมักจะคิดเป็นขั้น ราคา ประมาณ 200 – 300 บาท
    ค่าแรงอย่างเดียว ประมาณ 150 -180 บาท ต่อขั้น