สอบถามราคาปูกระเบื้องบันไดครับ

ผมซื้อบ้านต่อจากเพื่อน บันไดบ้านเป็นปูนยังไม่ได้มีการตกแต่งเลย ทีนี้ผมอยากปูกระเบื้องตรงบันไดเดินขึ้น-ลง จำนวน 15 ขั้น อยากทราบว่าราคาค่าปูกระเบื้อง ครับว่าเขาคิดกันยังไง

คำค้นหา:

 • ราคาปูกระเบื้องบันได
 • ค่าปูกระเบื้องบันได
 • ปูกระเบื้องบันได ราคา
 • ราคาค่าปูกระเบื้องบันได
 • ราคาปูกะเบื้องบันได


2 ความคิดเห็น บนเรื่อง “สอบถามราคาปูกระเบื้องบันไดครับ

 1. ของผมก็ปูกระเบื้องบันได ช่างคิดราคาเป็นตารางเมตร ๆ ละ 230 บาทครับ

  แล้วผมก็ใส่จมูกบ้นไดและบัวเป็นกระเบื้องด้วย

 2. ถ้าเป็นบันได ช่างมักจะคิดเป็นขั้น ราคา ประมาณ 200 – 300 บาท
  ค่าแรงอย่างเดียว ประมาณ 150 -180 บาท ต่อขั้น