โครงการบ้านหลังแรกกับการลดหย่อนภาษี

พยายามจะทำความเข้าใจกรณีซื้อบ้านหลังแรก
1. จะมีการโอนในเดือน ธ.ค.55 นี้  เมื่อมีการโอนแล้วต้องกรอกแบบฟอร์ม ยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อขอใช้สิทธลดหย่อนภาษีไหม  
เหมือนกับกรอกแบบฟอร์มรถคันแรกของ สรรพสามิต ไง  งงจิงๆ  

เอกสารที่ใช้ในการขอคืนภาษีบ้านหลังแรกจะประกอบด้วย

2 หนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
3.หนังสือรับรองตนเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก
4.สำเนาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
5 สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน)

ข้อที่ไม่เข้าใจ ข้อ 1.  ข้อ2. ใครพิสูจน์ครับ   ข้อ.3 ใครรับรองครับ
วอนผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างทีครับ ขอบคุณครับ

By: sukit654
Since: 22 ต.ค. 55 21:07:39


2 ความคิดเห็น บนเรื่อง “โครงการบ้านหลังแรกกับการลดหย่อนภาษี

 1. จาก ผู้ใช้สิทธิจริงปีที่แล้ว…. แฮะๆ

  1 ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆครับ… แค่ตอนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแนบเอกสารที่เขากำหนดไปด้วยครับ

  2 อันนี้ เขามีฟอร์มให้ครับ แต่สำหรับโครงการดังๆ เขาออกให้เราเองแค่เราร้องขอ ไม่ต้องให้ฟอร์มใดๆ ส่วนใครพิสูจน์นั้น มันจะไปชนกับตัว สัญญาซื้อขายเองครับ…

  3 อันนี้ฟอร์มอยู่ในเว็ป ตัวเราเองครับที่เซ็นเอกสาร แบบว่าเป็นหลักฐานอะครับ..

  4 – 5 ไม่ได้ถาม ไม่ตอบละกัน…

  By: ตอบหน่อย
  Since: วันปิยมหาราช 55 11:37:49

 2. ขอบคุณครา……..บ

  By: sukit654
  Since: 24 ต.ค. 55 03:05:27

Leave a Reply