ปัญหา : ปิดแอร์แล้ว คอมแอร์ไม่ตัด

หากมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศว่าปิดแอร์แล้วคอมเพรชเซอร์ยังคงทำงานอยู่ อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่

ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า: อาจมีสายไฟไม่ติดตั้งอย่างถูกต้องหรือตัวคอมเพรชเซอร์มีการส่งสัญญาณควบคุมไม่ถูกต้อง ทำให้เครื่องไม่สามารถรับสัญญาณจากการปิดแอร์ได้

ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศที่ไม่ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง หรือมีอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศมีการเสียหาย เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่สมบูรณ์ ฯลฯ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถทำได้โดยตรวจสอบสายไฟและตัวคอมเพรชเซอร์ว่าติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องปรับอากาศว่าถูกต้องหรือไม่ และถ้าหากเครื่องปรับอากาศเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างถูกต้อง

แนะนำให้ติดต่อช่างแอร์ มาเช็คให้ค่ะ

ปัญหาแอร์ไม่ตัด

Leave a Reply