ถ้าห้องชุดมีปัญหาหลังโอนกรรมสิทธิ์ จะทำอย่างไร

ถ้าหากมีปัญหาหลังโอน คอนโด ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้น ของห้องชุด หรือ คอนโด ได้แก่ การเจาะท่อแอร์ไม่เหมาะสม ตู้เสื้อผ้า Built-in ชำรุด ห้องน้ำเปียกน้ำซึม ประตูมีแสงลอดเข้า อยู่ระหว่างขอคำแนะนำว่าจะร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจรจากับทางคอนโดฯ การจัดการ คำแนะนำมีทั้งการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือฟ้องศาล แต่แนะนำให้เจรจากับผู้บริหารอาคารชุดก่อน วิธีแก้ไขที่แนะนำ ได้แก่ แก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนประตู แต่วิธีสุดท้ายถือเป็นวิธีแก้ไขที่ผู้อยู่อาศัยอาจต้องยอมรับปัญหา สรุปได้ว่ามีหลายวิธีในการแก้ปัญหา รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการเจรจากับผู้บริหารอาคารชุด วิธีแก้ปัญหาบางอย่างอาจต้องมีการประนีประนอมจากผู้อยู่อาศัย แต่สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกหลักการและถูกใจเจ้าของห้อง เป็นหลัก เนื่องจากเป็นผู้บริโภค

 


4 ความคิดเห็น บนเรื่อง “ถ้าห้องชุดมีปัญหาหลังโอนกรรมสิทธิ์ จะทำอย่างไร

  1. ต้องติดต่อผู้ขายหรือเจ้าของห้องชุดเพื่อแก้ไขปัญหา

  2. นำเรื่องไปปรึกษาที่หน่วยงานผู้มีอำนาจ เช่น กรมที่ดิน หรือ สคบ เพื่อแก้ไขปัญหา

  3. ถ้าห้องชุดมีปัญหาหลังโอนกรรมสิทธิ์ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล หรือผู้ดูแลอาคารเพื่อรายงานปัญหาและขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา เพราะเป็นปัญหาต่อเนื่อง จากก่อนโอนแล้ว

  4. หากมีปัญหาหลังโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโด ควรตรวจสอบสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ปกติทางผู้ขาย ส่วนใหญ่ จะดูแลต่อ แต่ถ้าหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ควรติดต่อทนายความเพื่อขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือ

Leave a Reply