วิธีเลือก โปรเจ็กเตอร์

ต้องดูรายละเอียดอะไรบ้านในการตัดสินใจซื้อโปรเจ็คเตอร์บ้างคะ ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย

คือเห็นในเว็บขายส่วนมากจะราคาเป็นหมื่น แต่เห็นรุ่นมินิราคาบางร้านก็ไม่เกินหมื่น


คำตอบ

วิธีเลือก โปรเจ็กเตอร์

1. ความสว่างครับ
ต้องดูสภาพห้องที่คุณจะใช้ดูก่อนครับ ว่า
คุณสามารถปิดห้องให้มืดได้หรือไม่ (เกี่ยวกับการสอนภาษาที่คุณแจ้งมาด้วย) ต้องมีการดูหนังสือหรือเอกสารตรงหน้าหรือไม่
เพราะ Projector ที่ราคาถูกส่วนใหญ่ จะมีความสว่างไม่มาก นะครับ

2. ขนาดภาพ และระยะห่างจากจอ

3. ความละเอียดของการแสดงผล
ต้องดูว่า แหล่งข้อมูลของคุณ หรือลักษณะภาพที่ต้องการแสดง คือแบบใด
ถ้าดู Youtube ก็แบบหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการดู web ก็ต้องความละเอียดสูงหน่อยครับ
ลองเทียบกับความละเอียดจอที่คุณใช้อยู่ ดูก่อนครับ