ห้องน้ำ ใช้cotto หรือ karat

ห้องน้ำ ใช้cotto หรือ karat   ดีกว่ากันคะ

ราคาแตกต่างกันมากมั้ย ทั้งโถส้วม   อ่างล้างหน้า rainshower

ขอบคุณค่ะ