ปลูกไม้ล้อม นานเท่าไร เราถึงจะเอาไม้ค้ำออกได้อ่ะครับ …

เมือ่เดือนพฤษภาคมปี 2553 ผมเอา Foxtail สูงประมาณ 7 เมตร 3 ต้น มาลงที่บ้าน ถึงวันนี้ก็ประมาณ 1 ปี 6 เดือน ไม้ค้ำบางอันเริ่มผุ อยากถามว่าเราจะเอาไม้ค้ำออกได้หรือยังอ่ะครับ …

ปล. อีกต้นเป็นแคนาสูงประมาณ 9 เมตร เอามาลงได้ 2 ปีแล้ว เราจะเอาไม้ค้ำออกได้หรือยังอ่ะครับ …