อัตราส่วนของส่วนผสมคอนกรีตที่มี Strength ต่างๆ กันเป็นอย่างไรครับ???

อยากทราบว่าตัวแพลนต์ปูนเค้าจะผสมด้วยอัตราส่วนเท่าไรครับ ลองหาในเน็ตแล้วหาไม่เจอครับ…

เช่นเราต้องการ Strength 280 จะต้องใช้หิน ปูน ทรายในอัตราส่วนเท่าไร? แล้วถ้าเปลี่ยนเป็น 350 จะต้องผสมอย่างไร???

ขอบคุณครับ…

คำค้นหา:

  • อัตราส่วนคอนกรีต