Sony รุ่น KLV-26BX320 ขนาด 26 นิ้ว ซึ่งตกรุ่นแล้ว มีใครเคยใช้ หรือทราบหรือไม่ ว่าเป็นอย่างไร ดีไหมครับ

ด้วยว่าไปดูที่ห้าง เห็นเขาลดราคาอยู่ น่าสนใจ ถึงแม้ว่าจะตกรุ่นแล้ว และคงไม่ผลิตแล้ว

ไม่ทราบว่า เป็นอย่างไร ดีหรือไม่

เพื่อนๆที่ทราบ วานบอกด้วยครับ