••• จะกั้นห้อง 2 ห้อง กั้นประตูแบบนี้ ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง