รถคอนกรีตผสมเสร็จบรรทุกปูน 2 คิวหนักกี่ตันครับ

ตามหัวกระทู้ อยากทราบว่ารถบบรทุกปูน 2 คิวรวมน้ำหนักตัวรถ
ทั้งหมดหนักกี่ตันครับ

คันใหญ่บรจุปูนมากสุดกี่คิวครับ

คำค้นหา:

 • 1คิวเท่ากับกี่ตัน
 • 1ตันเท่ากับกี่คิว
 • 1คิวเท่ากับกี่กิโล
 • 1คิวเท่ากับกี่กิโลกรัม
 • ปูน 1 คิว เท่ากับ กี่ กิโลกรัม
 • 1 คิว เท่ากับ กี่ กิโลกรัม
 • 1 คิว เท่ากับกี่ตัน
 • 1 ตันเท่ากับกี่คิว
 • 1 คิวเท่ากับกี่ตัน
 • 1 คิว เท่ากับ


3 ความคิดเห็น บนเรื่อง “รถคอนกรีตผสมเสร็จบรรทุกปูน 2 คิวหนักกี่ตันครับ

 1. 1 ตัน เท่ากับ 1000 กิโลกรัม
  1 คิว เท่ากับ 1500 กิโลกรัม

 2. มันคนละหน่วยวัดกันครับ…
  1ตัน คือ 1000 กิโลกรัม
  1คิว คือ 1ลูกบาสก์เมตรครับ

 3. หาไม่ได้ครับ เพราะคนละหน่วย

  ตัน เป็นหน่วยของ มวล

  คิว หรือ คิวบิกเมตร หรือ ลูกบาศก์เมตร เป็นหน่วยของ ปริมาตร